Konstrukční řešení

Z konstrukčního hlediska jsou moduly vyrobeny v systému „Platform-Frame“, který se běžně používá u klasických dřevostaveb. Celá stavba je de facto složena ze stěnových dílců, které se skládají z dřevěné rámové konstrukce a jsou opláštěné příslušnými deskovými materiály, zatepleny, příp. doplněny o foliovou ochranu proti vlhkosti (v případě požadavku difúzně uzavřené skladby) a opatřeny povrchovými vrstvami.

Základním stavebním prvkem jsou dřevěné KVH profily (dřevěné prefabrikáty, které jsou hoblované, sušené na 12% a cinkovány na nekonečný profil – obvykle 13m. Jejich dimenze vychází ze statických požadavků na danou konstrukci. Dále jsou použity neméně důležité deskové materiály jako jsou OSB desky, DHF desky, Xella Fermacellové desky apod.

Jednotlivé stavební dílce jsou pak navzájem sbíjeny a šroubovány tak, aby byla zajištěna dostatečná tuhost celého modulu.

V případech, kdy se jedná o nadměrně zatíženou a namáhanou konstrukci, osazují se jednotlivé dílce zpevňujícími prvky z ocele nebo dalšími dřevěnými profily. Pokud se jedná o enormní zatížení, je samozřejmě možné dodání dalšího vyztužení ve formě vlepovaných uhlíkových profilů nebo zkombinováním s běžnými ocelovými válcovanými profily používanými ve stavebnictví.

Vyztužování konstrukcí mobilních domů
V současné době se moduly standardně navrhují s difúzně otevřenými skladbami plášťů. Právě proto, aby byl zajištěn plnohodnotný komfort při užívání – tedy veškerá vlhkost jež se v modulu „vygeneruje“ (každý člověk vydýchá a vypotí cca 1 litr tekutin za 24 hodin, pěstujeme kytičky, chováme domácí mazlíčky, sušíme prádlo, vaříme atd. … ) Toto řešení především umožňuje stavbě dýchat a vytvářet lepší vnitřní klima. Proto se tyto skladby navrhují především pro obytné moduly, mateřské školy a v neposlední řadě i kancelářské prostory. Pokud je předem znám požadavek difúzně uzavřené skladby – například modul pro „zastřešení bazénu, respektive přístavba RD, kde je vestavěný bazén, v takových případech doporučujeme zákazníkovi doplnit do skladby těsně pod finální úpravu (zevnitř) „vysokogramážovou“ folii. V takových případech je víc než nutné použít systém nuceného větrání – rekuperace.

Základy mobilních domů

Modulární objekty mimo jiné vynikají vlastností mobility. Vzhledem ke své tuhosti navíc oproti běžným stavbám umožňují ušetřit čas, materiál a tedy i finance na základových konstrukcích. Základové konstrukce pod modulární stavby vycházejí z osvědčeného principu zakládání dřevostaveb „crawle-space“ od anglického slova „to crawle = podlézat“ , kdy se celý objekt osazuje cca 300 mm nad úroveň terénu. Pod stavbou tak musí proudit vzduch a odvádět přebytečnou vlhkost. Systém je navíc výhodný i z ekologického hlediska, protože nedochází ke zbytečnému znehodnocování půdy.

Jednoduché nízkopodlažní koncepty staveb je možné umisťovat na vrtaných pilotech (např. firmy Krinner). Tyto piloty mají v případě přesunu stavby výhodu možnosti „vyšroubování“ a opětovného použití v jiné lokalitě.

Ostatní typy staveb a části objektů s vysokým provozním zatížením se osazují na betonové nebo železobetonové základy ve formě jednoduchých patek nebo pasů (příp. desek). I u těchto základových konstrukcí tedy dochází k ušetření financí na množství použitého materiálu.

V případě osazení na betonové základy jsou tyto opatřeny vrstvou hydroizolačního pásu a geotextilie pro zabránění vzlínání vlhkosti do konstrukce a mechanickému poškození.

Střechy mobilních domů

Vzhledem k funkcionalistickému pojetí modulárních staveb je neběžnějším typem zastřešení plochá střecha. Tyto ploché střechy mohou být jedno, dvoj, nebo tří plášťové – dle požadavku difúze a odvětrání. Zcela standardně používáme dvouplášťovou skladbu, kde finální krytinou je střešní folie (např. SIKAPLAN), jež je zakotvena na vrchní deskovinu (OSB desku 18mm) uloženou na spádových klínech. Na přání zákazníka na takovéto ploché střechy můžeme zamontovat i vyhřívanou střešní vpusť, která pomáhá v zimních měsících odtání navátého sněhu a případných zmrazků. Neobvyklá varianta není ani použití k zásypu kačírku (ten se ale aplikuje z důvodu hmotnosti až po umístění na složenosti). V duchu našich environmentálních cílů doporučujeme i realizace střech ozeleněných, příp. doplnění střechy osazením fotovoltaických panelů a solárních kolektorů pro předehřev vody. Díky propojení se stávajícími technologiemi čistíren odpadních vod tak může vzniknout prakticky energeticky nezávislý objekt.

Pokud to vhodné architektonické řešení vyžaduje, osazujeme modulární stavby i libovolnými konstrukcemi šikmých střech – plochá, sedlová, valbová, asymetrická.

Více o konstrukčním řešení mobilních domů

Dle použitelnosti mobilních domů či sestav nabízíme tři základní typy konstrukcí.

a) low cost – doporučuje se jen pro sezónní využití (rekreační chatky, letní sídla, komerční prostory apod.) s možností pozdějšího dozateplení – aplikace venkovního izolantu v jakékoliv síle. Nenaruší se tak obytný prostor a jde o velice elegantní a levné řešení v návaznosti na pozdější zdražování energií. Síla izolantu ve stěnách u těchto konstrukcí je min 100m, obvykle 120mm, ve stropu a v podlaze obvykle 160m.Jako izolant používáme veskrze čedičo-vláknité izolace (popřípadě dřevovláknité – STEICO apod.). Výplně oken a dveří s použitím U= 1,1W/K *m2

b) nízkoenergetická – náklady na vytápění jsou již velice malé. Obecně platí, že roční spotřeba energie klesne pod 50 kW/m2. Síla izolantu ve stěnách u těchto konstrukcí je min 210m, obvykle 240mm, ve stropu a v podlaze obvykle 240m.Jako izolant používáme veskrze čedičo-vláknité izolace (popřípadě dřevovláknité – STEICO apod.). Bohužel díky ceně si tyto izolace (dřevovláknité) nemůže každý dovolit. Výplně oken a dveří s použitím U= 1,1 1W/K *m2

c) pasivní – náklady na vytápění jsou absolutně minimální. S nadsázkou lze říci, že takovýto modul vytopíte lidským teplem, popřípadě teplem z TV či monitoru a v nejhorším se použije svíčka … Jasně, že je to pouze s nadsázkou. Aby dům byl pasivní, nestačí jen zvolit vhodnou sílu izolantu, ale především dbát na vhodné umístění oken a v neposlední řadě je tak v letních měsících stínit nějakými slunolamy, markýzami apod. aby se dům nepřehříval, naopak v zimních měsících jsou okna zdrojem solárních zisků. Právě proto je asi nejdůležitější zvolení kvalitních oken s izolačním trojsklem plněným argonem či kryptonem, maximální hodnota U = 0,81W/K *m2. Pasivní dům také závisí na vhodném umístění na pozemku v rámci světových stran. Dalším neméně důležitou technologií je použití rekuperace pro nucenou výměnu vzduchu. Síla izolantu ve stěnách u těchto konstrukcí je min 260m, obvykle 280mm, ve stropu a v podlaze obvykle 280m.Jako izolant používáme veskrze čedičo-vláknité izolace (popřípadě dřevovláknité – STEICO apod.). U těchto modulů využíváme zpravidla i solární zisky pro ohřev teplé vody ( solární kolektory), popřípadě doporučujeme i teplené čerpadlo.

Aktuálně

22. 12 . 2016

PF 2017

28. 10 . 2016

Nově nabízíme: Rekreační chatky s kopulovitým designem

Představujeme Vám úplnou novinku na českém trhu: multifunkční montované rekreační chatky s moderním kupolovitým designem. Zajistíme Vám vše potřebné pro stavbu a umístění chatky na Vašem pozemku od A do … číst celé

27. 10 . 2016

Právě stavíme prototyp hausbótu

Prototyp dřevěného montovaného hausbótu: Co na něj říkáte, líbí se Vám? Pokud byste si chtěli podobný hausbót pořídit a chtěli byste jej vidět naživo, napište nám, rádi Vám prototyp předvedeme.

26. 10 . 2016

Nově realizujeme pokládku travních koberců a instalaci závlahových systémů RAIN BIRD

Nelíbí se Vám současná travnatá úprava Vašeho pozemku či zahrady? Není nic jednoduššího než si u nás objednat pokládku travních koberců vysoké kvality. Upravíme stávající povrch, aby byl vhodný pro … číst celé

Partneři