Katalog

mobile-point_A3desky-02mobile-point_A3desky-03

Nabízíme levné, rychlé a plnohodnotné bydlení pro každého

plakat-zezadu

Specifika mobilních domů:

 • mobilní dům je možné přivézt již dokompletovaný nebo jej lze realizovat přímo na určeném místě
 • mobilní dům je usazen na vrtaných pilotách (např. krinner), není nutná skrývka zeminy a lze jej kdykoli odvézt
 • nosnou konstrukci domu tvoří sušené dřevěné kvh profily, jejichž rozměr je dán konkrétními statickými požadavky
 • podlaha i strop jsou rovněž dřevěné, nosnou konstrukci tvoří sušené dřevěné kvh profily
 • skladby stěn jsou certifikované a je možné je upravit dle konkrétních požadavků na tepelný standard objektu
 • vodorovné i svislé konstrukce splňují požadavky na požární odolnost, byla provedena požární zkouška
 • nezbytné je napojení na síť elektrické energie, popřípadě vodovod (je možná vlastní zásobárna vody)
 • zdrojem pro vytápění může být elektřina, plyn, případně jako doplňkový zdroj solární energie či tepelné čerpadlo
 • kanalizace je řešena buď napojením na veřejnou kanalizaci nebo instalací vlastní čov s akumulační nádrží pro zpětné využití přečištěné vody pro splachování, zálivku apod.
 • okna jsou používána s dřevěnými profily a izolačním dvojsklem, resp. trojsklem, dle požadavku na energetický standard
 • fasádní obklad je možný v různých variantách dle prostředí či dle požadavku investora, nebo dle účelu mobilního domu
 • základními fasádními obklady jsou mořené palubky různých dřevin a cetris desky

3+kk – list. č. 15

3+kk - list. č. 15

3+kk, dva moduly na sobě T, terasa v patře, plochá; zastavěná plocha 56 m2 číst celé

4+kk – list č. 33

4+kk - list č. 33

4+kk, přízemní, pultová – plochá střecha, terasa – zastavěná 91 m2 číst celé

4+kk – list č. 30

4+kk - list č. 30

4+kk, přízemí, pultová střecha – zastavěná 121,5, obytná 98,1m2 číst celé

4+kk – list č. 11

4+kk - list č. 11

4+kk – přízemní, kombinovaná střecha – pult., mansardová – zastavěná 182,5, obytná 158 m2 číst celé

3+kk – list č. 28

3+kk - list č. 28

3+kk, přízemní, terasa – pultová střecha – zastavěná 90, obytná 75,18 m2 číst celé

3+kk – list č. 24

3+kk - list č. 24

3+kk, přízemní, terasa – plochá střecha, zastavěná, obytná m2 číst celé

3+kk – list č. 8

3+kk - list č. 8

3+kk – přízemní, terasa, plochá střecha – zastavěná 75, obytná 64,67 m2 číst celé

A04 3+kk – list č. 10

A04 3+kk - list č. 10

A04 3+kk – přízemní – plochá střecha – zastavěná 56, obytná 47,51 m2 číst celé

A03 _ T 2+kk – list č. 2

A03 _ T 2+kk - list č. 2

2+kk; + vstupní hala, obytná terasa číst celé