Hlasujte v anketě a můžete vyhrát mobilní dům

21. 12. 2011

Ukázky vstupenky:


Pravidla ankety:

 • 1. Těmito pravidly se řídí anketa s názvem „VYHRAJTE MOBILNÍ DŮM“ konaná na veletrhu FOR WOOD 2012 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech (dále jen soutěž) v období od 8. 2. do 11. 2. 2012.
 • 2. Pořadatelem soutěže je společnost MOBILE POINT CORPORATION, a.s., IČ 241 30 915, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3.
 • 3. Účastníkem soutěže může být každý návštěvník veletrhu starší 18 let, který má trvalý pobyt na území ČR a řádně vyplní anketní lístek. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele.
 • 4. Anketní lístky budou volně přístupné pro návštěvníky na pokladnách veletrhu FOR WOOD 2012, na vstupenkách veletrhu a na informacích ve vstupní hale I.
 • 5. Návštěvník se stává soutěžícím po úplném vyplnění anketního lístku a jeho vhození v době konání veletrhu do boxů umístěných na stáncích společností MOBILE POINT CORPORATION a.s., INDOOR s.r.o. (v hale č.5) a na informačním pultu v hale I. Pokud nebude anketní lístek vyplněný celý (tj. Jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mail), bude z ankety vyřazen.
 • 6. Soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze jedenkrát.
 • 7. Výhercem hlavní ceny soutěže se stává soutěžící, který vyplní celý anketní lístek včetně jména a příjmení, bydliště, telefonu a v neposlední řade e-mailu. Dále musí v anketním lístku uvést co nejpřesnější odpověď na otázky:
 • 1. Kolik vystavovatelů se představí na veletrhu FOR WOOD 2012?
 • 2. Kolik návštěvníků bude celkem hlasovat v této anketě o MOBILNÍ DŮM od společnosti Mobile Point Corporation a.s.?
 • 8. Vyhodnocení odpovědí proběhne do 30 dnů po ukončení veletrhu (do 11. 3. 2012).
 • 9. Účastník soutěže může být výhercem jedné hlavní ceny.
 • 10. Výherce hlavní ceny bude o výhře informován písemně, příp. telefonicky dle údajů uvedených v anketním lístku, v termínu od 10. března 2012 do 15. března 2012. V případě, že soutěžící nebude reagovat, tedy nebude pořadatelem zastižen ani na třetí pokus, jeho výhra propadá.
 • 11. Jméno výherce bude zveřejněno bezprostředně po vyhodnocení odpovědí na internetových stránkách veletrhu FOR WOOD a společnosti MOBILE POINT CORPORATION, a.s.
 • 12. Účastník soutěže vyplněním anketního lístku výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel uvedl jméno výherce na webových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže a aby pořadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. zpracoval poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mail, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže a pro potřeby kontaktu se soutěžícími. Správcem ve smyslu citovaného zákona je společnost MOBILE POINT CORPORATION, a.s., IČ 241 30 915, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3. Souhlas ke zpracování osobních údajů lze kdykoli odvolat písemnou žádostí na adresu pořadatele soutěže.
 • 13. Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 • 14. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který poruší některé z pravidel soutěže.
 • 15. Podrobná pravidla soutěže budou k nahlédnutí na www.for-wood.cz a na www.mobile-point.cz.
 • 16. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli změnit pravidla soutěže, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.for-wood.cz a na www.mobile-point.cz.
 • 17. V případě, že na soutěžní otázku poskytnou dva a více účastníků zcela totožnou správnou odpověď, proběhne pro tyto soutěžící doplňkové kolo s doplňující otázkou: Kolikátý ročník veletrhu FOR WOOD se koná v roce 2012? Otázka bude soutěžícím zaslána formou SMS dne 20. února 2012.
 • 18. Doplňkové kolo vygeneruje pořadí mezi zcela stejně tipujícími soutěžícími a jeho cílem je pouze vyjasnění nerozhodných pozic vzniklých na základě předešlých tipovacích odpovědí na anketním lístku. O pořadí v doplňkovém kole rozhodne správnost odpovědi na doplňkovou otázku a v případě více správných odpovědí rychlost, v jakém byly správné odpovědi na doplňkovou otázku doručeny formou odpovědní SMS zprávy pořadateli (čím rychlejší správná odpověď, tím lepší pozice).
 • 19. Pořadatel má právo určit přesnou specifikaci výhry, a to i odlišně od popisu výhry v pravidlech či jejího vyobrazení na soutěžních materiálech. Pořadatel zajistí poskytnutí výhry jejími dodavateli přímo výherci; dodavatelé výherci také přímo odpovídají za kvalitu výhry a vyřizují případné reklamace. Dodavatelé výhry jsou oprávněni vázat čerpání výhry na další obvyklé podmínky.
 • 20. Trvání soutěže: soutěž má jedno období: 8. – 11. 2. 2012.

Pořadatel: MOBILE POINT CORPORATION, a.s., IČ 241 30 915, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3.

Výhry v soutěži:

Hlavní cena:

Mobilní dům v energetické hodnotě LOW COST

V Praze dne 20. prosince 2011

Jiří Licek, generální ředitel

Dodatek: „Vzhledem k velkému počtu lidí hlasujících v anketě si
dovolujeme prodloužit termín vyhodnocení ankety o 1 měsíc. Tedy výherce bude obeznámen nejpozději 11.4.2012“

Aktuálně

22. 12 . 2016

PF 2017

28. 10 . 2016

Nově nabízíme: Rekreační chatky s kopulovitým designem

Představujeme Vám úplnou novinku na českém trhu: multifunkční montované rekreační chatky s moderním kupolovitým designem. Zajistíme Vám vše potřebné pro stavbu a umístění chatky na Vašem pozemku od A do … číst celé

27. 10 . 2016

Právě stavíme prototyp hausbótu

Prototyp dřevěného montovaného hausbótu: Co na něj říkáte, líbí se Vám? Pokud byste si chtěli podobný hausbót pořídit a chtěli byste jej vidět naživo, napište nám, rádi Vám prototyp předvedeme.

26. 10 . 2016

Nově realizujeme pokládku travních koberců a instalaci závlahových systémů RAIN BIRD

Nelíbí se Vám současná travnatá úprava Vašeho pozemku či zahrady? Není nic jednoduššího než si u nás objednat pokládku travních koberců vysoké kvality. Upravíme stávající povrch, aby byl vhodný pro … číst celé

Partneři